tempus vita est

Zdravlje.Net

Zdravlje.Net je sustav kontinuirane, nenametljive komunikacije između liječnika i pacijenata korištenjem svih tehničkih kanala: pametni telefon, tablet, info kiosk, računalo, TV uređaj.... Zdravlje.Net izabranom liječniku omogućava bržu, pravovremeniju i potpuniju brigu o pacijentima kroz nenametljivu komunikaciju u vrijeme kad to odgovara liječniku. Uz to Zdravlje.Net značajno smanjuje administrativne poslove u ordinaciji, odnosno automatizira administrativne poslove i ostavlja liječniku vrijeme za pacijente.

Osnovne posljedice uvođenja sustava Zdravlje.Net u ordinacije PZZ su i smanjenje administrativnih poslova, gužvi u čekaonicama, na telefonima i pritiska na liječnika. Zdravlje.Net omogućava liječniku da sam organizira svoje vrijeme uz još bolju, kvalitetniju i lakšu brigu o pacijentima, posebno kada se radi o kroničnim pacijentima.

Članak iz Večernjeg lista možete pročitati ovdje.

Reportažu RTL televizije možete ovdje.

Galerija

Kontakt

MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126,
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385 1 3040-200
Fax: + 385 1 3040-205

E-mail: info@mcs.hr
Lokacija: Kako do nas? (karta)

Newsletter prijava

Val informatizacije zdravstvenih djelatnosti nastavlja se i širi te sve više dolazi do izražaja važnost elektroničke povezanosti sa...

Prijavi se

Pratite nas