tempus vita est

Portfolio proizvoda i usluga

MCS Grupa je u zadnjih nekoliko godina, prepoznajući i uključujući se u trend rasta tržišta web baziranih aplikacija, veliki dio svog razvoja usmjerila na nova znanja iz područja izrade složenih web baziranih programskih rješenja, poglavito kao cjelovita rješenja za zdravstvo i srodne djelatnosti te izgradnje sustava elektronskog naručivanja, naprednih analiza podataka i korištenje programa putem smartphone ili iPad uređaja (mMedicus.Net)

  1. Medicus.Net, vodeće programsko rješenje namijenjeno za rad u liječničkim ordinacijama svih djelatnosti; poliklinikama, domovima zdravlja, bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama
  2. e-naručivanje® pacijenata iznimno je cjelovit i moderan informacijski sustav koji služi za izravno, elektronsko naručivanje pacijenata na preglede u ordinaciju, laboratorij, dijagnostiku ili specijalistiku te registraciju dolazaka pacijenata
  3. mMedicus.Net - aplikacija prilagođena za korištenje putem pametnih telefona, iPad uređaja i slično tome, a obuhvaća funkcionalnosti Medicus.Net programa
  4. Tehnička podrška - projektiranje, izgradnja i održavanje komunikacijskih mreža / nabava, instalacija i održavanje računalnih oprema i pisača/ nabava, instalacija i održavanje mrežnih i lokalnih operacijskih sustava
  5. Konzultantske usluge – 24-satna telefonska podrška Korisnicima, 7 dana u tjednu, pomoć u radu i savjetovanje, edukacije, podrška u radu, rješavanje problematike u radu korisnika s programom

Prateći svoju orijentaciju na izgradnju modernih informacijskih sustava kroz razvoj web baziranih aplikacija, veliki dio novih znanja razvili smo na područjima ASP, .NET i Java programiranja i dizajniranja baza podataka. 

Kontakt

MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126,
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385 1 3040-200
Fax: + 385 1 3040-205

E-mail: info@mcs.hr
Lokacija: Kako do nas? (karta)

Newsletter prijava

Val informatizacije zdravstvenih djelatnosti nastavlja se i širi te sve više dolazi do izražaja važnost elektroničke povezanosti sa...

Prijavi se

Pratite nas