tempus vita est

mMedicus.Net

mMedicus.Net je mobilna aplikacija u razvoju, verzija Medicus.Net programa, prilagođena za korištenje putem pametnih telefona, tablet računala i slično tome.

Cilj mMedicus.Net aplikacije je pružiti liječnicima dostupnost Medicus.Net-a, programa kojim se  svakodnevno koriste, u bilo kojem trenutku i bilo gdje, s mogućnostima pregleda podataka svojih  pacijenata, a u kasnijim fazama i ažuriranje podataka te razmjenu (slanje) podataka i informacija s pacijentima.

Primarne funkcionalnosti mMedicus.Net aplikacije:

 1. odabir pacijenata
 2. pregled kartona pacijenata
 3. pregled stalne terapije pacijenata
 4. pregled matičnih podataka pacijenata
 5. pregled pristiglih i postojećih nalaza pacijenata
 6. pregled pristiglih nalaza sa CEZIH-a
 7. slanje obavijesti pacijentu nakon pristiglog nalaza (sms, e-mail)
 8. pregled čekaonice na dan
 9. popis izvršenih pregleda na dan
 10. liječničko povjerenstvo
 11. pregled bolovanja

 

Kontakt

MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126,
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385 1 3040-200
Fax: + 385 1 3040-205

E-mail: info@mcs.hr
Lokacija: Kako do nas? (karta)

Newsletter prijava

Val informatizacije zdravstvenih djelatnosti nastavlja se i širi te sve više dolazi do izražaja važnost elektroničke povezanosti sa...

Prijavi se

Pratite nas