tempus vita est

Medicus.Net za ordinacije SKZZ

Medicus.Net kao program za specijalističke ordinacije svih djelatnosti (Dermatologija, Interna medicina, UZV, RTG, ORL, Oftalmologija…) donosi niz prednosti suvremenih računalnih tehnologija te omogućuje liječniku vrhunsku obradu pacijenata i laku obradu podataka za Ministarstvo zdravstva, HZJZ, HZZO ili nekog drugog osiguravatelja. Elektronski karton je pregledan i uvijek dostupan, a kontrola pristupa podacima iznimno djelotvorna.

Medicus.Net za ordinacije specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite danas koristi:

  • preko 250 liječničkih timova i
  • preko 40 većih i manjih poliklinika

Kontakt

MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126,
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385 1 3040-200
Fax: + 385 1 3040-205

E-mail: info@mcs.hr
Lokacija: Kako do nas? (karta)

Newsletter prijava

Val informatizacije zdravstvenih djelatnosti nastavlja se i širi te sve više dolazi do izražaja važnost elektroničke povezanosti sa...

Prijavi se

Pratite nas