tempus vita est

Medicus.Net u bolnicama

Medicus.Net je u potpunosti fleksibilan za sve specifične zahtjeve bolnica i klinike različitih djelatnosti. U jedinstvenom elektronskom kartonu pacijenta sadržani su svi podaci pregleda u ambulantama bolnice, sva ležanja, operacije, nalazi dijagnostičkih obrada, slike i multimedijalni sadržaji, laboratorijski nalazi i svi ostali podaci koji omogućavaju kvalitetno vođenje pacijenata.

Upravo time omogućena  je potpuna obrada pacijenata u Bolnici i u njenim poliklinikama, lako upravljanje svim resursima bolnice kao i laku obradu obračunskih podataka za HZZO, druge osiguravatelje, Ministarstvo zdravstva, HZJZ (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) i menadžment bolnice.

Kontakt

MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126,
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385 1 3040-200
Fax: + 385 1 3040-205

E-mail: info@mcs.hr
Lokacija: Kako do nas? (karta)

Newsletter prijava

Val informatizacije zdravstvenih djelatnosti nastavlja se i širi te sve više dolazi do izražaja važnost elektroničke povezanosti sa...

Prijavi se

Pratite nas