tempus vita est

e-naručivanje pacijenata

Interaktivni sustav elektronskog naručivanja pacijenata

Sustav e-naručivanje je iznimno cjelovit i moderan informacijski sustav koji služi za izravno, elektronsko naručivanje pacijenata na preglede u ordinaciju, laboratorij, dijagnostiku ili specijalistiku te registraciju dolazaka pacijenata.

Sustav e-naručivanje pacijenata podrazumijeva:

  • jednostavnost i transparentnost u čekaonicama
  • skraćivanje vremena potrebnog za pretrage
  • web bazirani interaktivni sustav dostupan putem zdravstvene komunikacijske mreže, Interneta, mobilnog uređaja (SMS podsustav)
  • sukladnost svjetskim i europskim normama

Svojim mogućnostima e-naručivanje  pacijenata donosi jednostavnost u čekaonice liječničkih ordinacija, pacijentima skraćuje vrijeme potrebno za pretrage, a liječnicima uvid i brzinu u naručivanju. Bolnice, Domovi zdravlja i Poliklinike će dodatnu korist ostvariti zahvaljujući točnim i bogatim statističkim analizama naručivanja i korištenja resursa.

Važno -> Nakon Pilot projekta, koji je proveden od druge polovice 2005. godine do kraja siječnja 2008. u Domu zdravlja Zagreb Centar (na više lokacija) i u suradnim ustanovama, 15. veljače 2008. svečano je pušten u rad integralni sustav e-naručivanje za cijeli grad Zagreb punog naziva  "Sustav elektronskog naručivanja specijalističko konzilijarnih usluga izravno iz ordinacija PZZ u Gradu Zagrebu".

U sustav je uključeno gotovo 420 ordinacija primarne zdravstvene zaštite i oko 200 ordinacija specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite i dijagnostika u Domovima zdravlja, Poliklinikama i Bolnicama. Reakcije liječnika PZZ, liječnika SKZZ a posebno pacijenata, bile su iznimno pozitivne. O uspjehu projekta puno govore novinski članci, TV prilozi te odluke drugih gradova, županija i zdravstvenih ustanova o implementaciji upravo ovog sustava.

Kontakt

MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126,
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385 1 3040-200
Fax: + 385 1 3040-205

E-mail: info@mcs.hr
Lokacija: Kako do nas? (karta)

Newsletter prijava

Val informatizacije zdravstvenih djelatnosti nastavlja se i širi te sve više dolazi do izražaja važnost elektroničke povezanosti sa...

Prijavi se

Pratite nas