tempus vita est

Misija, vizija i ciljevi

Misija MCS Grupe je razvijati postojeće i proizvesti novo informacijsko rješenje za rad u medicini, integriranjem vlastitih znanja i iskustava te korisnicima pružiti sigurno, pouzdano i funkcionalno rješenje kao temelj za ispunjenje njihovih poslovnih orijentacija i unapređenje njihovog rada i pružanja usluga. Želimo zadržati vodeću poziciju na tržištu na kojem nudimo naše znanje i iskustvo kroz stalno poboljšanje razine usluga, učinkovitosti i kvalitete, ne izostavljajući zadovoljstvo korisnika, stimulativno okruženje unutar poduzeća, postizanje vodeće pozicije na tržištu, operativnu uspješnost i nastavak širenja ugleda te ostvarenja dobrih poslovnih rezultata. Kako bi ispunili svoju misiju, zapošljavamo stručnjake sa iskustvom, znanjem i kompetencijama unutar područja na koje smo se fokusirali, koristimo vodeću dostupnu tehnologiju, unaprjeđujemo poslovne procese te razinu pružanja usluge prema korisnicima podižemo na veći nivo.

Vizija MCS Grupe je djelovati kao tvrtka s reputacijom pružatelja proizvoda i usluga u domeni informacijskih rješenja u medicini te daljnjim neprekidnim razvojem sustava učvrstiti svoju vodeću tržišnu poziciju na području Republike Hrvatske, uz širenje poslovanja prema inozemstvu, a prvenstveno u regiji, a same pretpostavke za to mogu se stvoriti razvojem i završetkom projekta u Republici Makedoniji. Smjer daljnjeg rasta i razvoja prvenstveno zahtjeva i razvoj samih informacijskih rješenja, a posebice strateških proizvoda: Medicus.Net-a i e-Naručivanja, na čemu konstantno radimo kako bi se naša vizija uputila u željenom smjeru.

Ciljevi MCS Grupe su:

  • nastaviti ulagati vrijeme, energiju i sredstva u usavršavanje i unapređivanje sveukupnih znanja i vještina tvrtke te se tim putem izboriti za prepoznatljivost tvrtke koja svoje proizvode i usluge prilagođava Korisnicima, a ne Korisnike proizvodima i uslugama
  • poslovati u skladu s navedenim činjenicama i s pravom potvrditi da je MCS Grupa dugi niz godina uspješnog poslovnog djelovanja među predvodnicama na tržištu
  • nastaviti razvijati i širiti se, ali uvijek vodeći računa o individualnim potrebama i mogućnostima svakog Korisnika
  • povećati tržišni udio u regiji uz zadržavanje vodeće uloge na domaćem tržištu koristeći pri tome razne oblike povezivanja, spajanja i preuzimanja
  • biti prvi izbor klijenata zbog naših konkurentskih prednosti, a najviše zbog kvalitete proizvoda i usluga
  • osigurati rast prihoda od prodaje uz povećanje opsega proizvodnje
  • trajno udovoljavati željama i potrebama korisnika, zaposlenika i menadžmenta, stvarati kolektivni duh te osjećaj pripadnosti tvrtki, razvijati timski rad, nastojeći uvijek držati na nivou visoku razinu odgovornosti i motivacije
  • unaprjeđivati odnose s našim partnerima cijeneći njihove potrebe i različitosti
  • našim zaposlenicima osigurati plodnu atmosferu za profesionalni i osobni razvoj uz stvaranje tima koji motivaciju i zadovoljstvo pronalazi u stvaranju kvalitete, rezultata i inovacija
  • pridonijeti razvoju informatičkog tržišta u zdravstvu i gospodarstva te društva u cjelini

Kontakt

MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126,
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385 1 3040-200
Fax: + 385 1 3040-205

E-mail: info@mcs.hr
Lokacija: Kako do nas? (karta)

Newsletter prijava

Val informatizacije zdravstvenih djelatnosti nastavlja se i širi te sve više dolazi do izražaja važnost elektroničke povezanosti sa...

Prijavi se

Pratite nas