tempus vita est

FAQ

* obavezni podaci

Pitanja i odgovori

Poštovani, podržava li vaš program rad sa bilo kojeg računala ili je vezan isključivo za jedno računalo?

Medicus.Net je web bazirano rješenje, stoga je rad uz pristup putem korisničkog imena i lozinke moguć sa bilo koje lokacije u svijetu, uz uvjet pristupa internetskoj mreži.


Mogu li kroz vaš program dobiti izvješća koja su propisana i HZZO ih uvjetuje kao obavezna?

Da, naš program u potpunosti je prilagođen i prati sve zakonske i propisane izvještaje koji moraju biti dostavljeni na uvid u HZZO.


Pročitaj ostale odgovore

Kontakt

MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126,
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385 1 3040-200
Fax: + 385 1 3040-205

E-mail: info@mcs.hr
Lokacija: Kako do nas? (karta)

Newsletter prijava

Val informatizacije zdravstvenih djelatnosti nastavlja se i širi te sve više dolazi do izražaja važnost elektroničke povezanosti sa...

Prijavi se

Pratite nas