Blagdanska čestitka MCS Grupe

Kao i prijašnjih godina i za ovogodišnje blagdane, umjesto darivanja, Vas, naših cijenjenih poslovnih...

RENESANSA - 1. međunarodni kongres primarne zdravstvene zaštite

Zahvaljujemo svim posjetiteljima koji su nas posjetili na izložbenom prostoru u Opatiji na 1. međunarodnom kongresu...

Recertifikacija djelatnosti primarne zdravstvene zaštite (G2, G3, G4 i G5)

MCS Grupa d.o.o. uspješno je završila recertifikaciju HZZO-a za Medicus.Net program (Opća/obiteljska medicina,...

XIV. KONGRES HDOD-HLZ

Zahvaljujemo svim posjetiteljima koji su nas posjetili na izložbenom prostoru u Zagrebu na XIV. Kongresu HDOD-HLZ-a...

Hospital Days 2014

MCS Grupa je i ove godine sudjelovala na poslovno-tehnološkoj konferenciji Hospital...

Pohranjivanje EKG snimaka u kartone pacijenta

MCS Grupa je u suradnji s partnerskom kućom BTL d.o.o., pokrenula projekt integracije sustava snimanja EKG-a, u svrhu razvoja...

MCS Grupa u medijima

Pročitajte intervju sa g. Brankom Šoštarićem, direktorom tvrtke MCS Grupa koji je objavljen u stručnom magazinu...

MCS Grupa – certifikacija ISO 27001 o upravljanju informacijskom sigurnošću - 22.07.2013

MCS Grupa postala je nositelj međunarodnog certifikata o informacijskoj sigurnosti, ISO norme 27001, certifikata koji posjeduje...

Kontakt

MCS Grupa d.o.o.
Zagrebačka cesta 126,
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385 1 3040-200
Fax: + 385 1 3040-205

E-mail: info@mcs.hr
Lokacija: Kako do nas? (karta)

Newsletter prijava

Val informatizacije zdravstvenih djelatnosti nastavlja se i širi te sve više dolazi do izražaja važnost elektroničke povezanosti sa...

Prijavi se

Pratite nas